Samtale med en præst

Har du brug for en fortrolig at tale med står kirkens præster til rådighed. Du kan tale om tro og tvivl, alt det der rør sig, og det behøver ikke handle om religion. Præsterne er underlagt tavshedspligt. Se kirkens præster...

 

Menighedsplejen

Menighedsplejen er en forening, hvis formål er at støtte og hjælpe de svageste i sognet. Her kan der søges om økonomisk hjælp til jul, konfirmation eller anden form for behov. Menighedsplejen ledes af en bestyrelse, der vælges menighedens frivillig ved generalforsamlingen i marts. Kirke- og kulturmedarbejder Jette Haugaard Nielsen er kontaktperson.

Ansøg om julehjælp...

Ansøg om hjælp ved konfirmation...

Ansøg om hjælp...

Støt menighedsplejen...

Trøjborg Riisvangen besøgstjeneste

Du kan gøre en forskel for et menneske ved at være til stede, lytte og samtale, og måske erfarer du et nyt og anderledes venskab.

Trøjborg-Riisvangen Besøgstjeneste er et fælles initiativ ved Skt. Johanne kirke og Lokalcenter Trøjborg. Vi besøger mennesker i alle aldre, der oplever ensomhed og har brug for en at tale med. Mennesker, der måske ikke har de samme muligheder for at komme ud som før, hvis netværk er svundet ind, eller hvis nærmeste bor langt væk.

Vil du være besøgsven eller ønsker du besøg.
Kontakt koordinator Jane Holm på tlf.: 3049 6465 E-mail: sanktjohannes.sognaarhus@km.dk

Gudstjenester på hospitalet og Lokalcenter Trøjborg

Gudstjenesterne på Lokalcenter Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus,er normalt den første torsdag i måneden kl. 14.30 og en af kirkens præster medvirker. 

Hospitalsgudstjenester ved Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade bygning 5 st., Onkologisk afd./Glashuset er normalt den 2. onsdag i måneden. Hospitalspræst Sten Bonde medvirker.