Menighedsrådet

Om Menighedsrådet

Menighedsrådet ved Skt. Johannes sogn udgøres af 13 valgte medlemmer og kirkens præster.

De valgte medlemmer blev valgt ved fredsvalg på den fælles sogneliste ved opstillingsmødet den 13. september 2016, da der ikke indkom yderligere lister. Sognelisten består af bl.a. Trøjborglisten og Ny Kirkeliste.

Der var konstituerende møde på det sidste møde i november hvert år. Mødet afholdes i Johannesgården. Mødet er et almindeligt offentligt møde.

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet holder møde i Johannesgården den 3. tirsdag i hver måned kl 17.30 - 20.30. Møderne er offentlige. Du kan se dagsordner og referater for møderne her.

Menighedsrådsmøde december 2016

Menighedsråd tiltrådte og kunne konstiturere sig den 18. november 2016. Menighedsrådet er valgt på baggrund af opstillingslisten ved informations- og opstillingsmødet den 13. september, da der ikke kom yderligere lister. Menighedsrådet er valgt for en fireårig periode.   

Vedtægter for Skt. Johannes Sogns Menighedsråd

Vedtaget ved menighedsrådsmøde den 21. februar 2017

Vedtægter følger standardvedtægter på området. 

Økonomi

Budgetter og regnskaber kan ses på Skt. Johannes Sogn side på sogn.dk, hvor der også findes yderligere faktuelle oplysninger om sognet.

CVR: 45873919

Formand
Lone Weiling
Marienlunds Alle 3
8200 Århus N
loneweiling@hotmail.com
Tlf.: 51211320

Næstformand
Leif Jensen
Godhavnsvej 11
8200 Aarhus N. 
leje@mail.dk
Tlf.: 86165627

Kirkeværge
Torkild Kjær
kirkevaerge@sktjohannes.dk
Tlf. 27215456 
 

Kontaktperson
Kate Hornbek
katehornbek@hotmail.com
Tlf.: 86164465 Mobil: 21754465

Kasserer
Peter Lautrup
pl@peterlautrup.dk
Mobil: 20130111

Sekretær
Villy Schmith
51776645
schmith.villy@gmail.com

Byggesagkyndig
Niels Poulsen

Valgformand
Leif Jensen
leje@mail.dk
Tlf: 86165627  

Menighedsrådets øvrige medlemmer
Birte MacIntyre
Bodil Ejskjær
Eivor Himmelstrup
Jan Morell
Jane Holm
Jette Petersen
Jette Riis
Marianne Arnold Hessel
Villy Schmith

Præster
Bent Arendt
Leise Christensen
Anette Brøndum
 

Medarbejderrepræsentant
Gwyn Hodgson

Se menighedsrådets valgte medlemmer her.

Menighedsrådets roller, opgaver og ansvar