Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Frivillig

 

.

Vi har i Skt. Johannes Kirke en stor tradition for at arbejde sammen med frivillige. Det er i høj grad de frivilliges indsats, der gør, at vi i kirken har mulighed for at lave de mange spændende arrangementer, vi gør.

Vi ønsker at være et mødested med mulighed for fællesskab, og et sted hvor man altid er velkommen som det menneske, man er.

Der er mange måder at indgå som frivillig. Det kan være at give en praktisk hånd med ved arrangementer eller at tage et større ansvar.

Nye ideer er også altid velkomne. 

Nedenunder kan du se eksempler på, hvordan frivillige er en del af kirkens arbejde. 

Gudstjenester

Ved kirkens gudstjenester medvirker frivillige med oplæsning af indgangsbøn og andre tekster i løbet af gudstjenesten. Det kræver, at man er tryg ved at stå overfor en forsamling og kan fremføre en tekst tydeligt og forståeligt. 

Besøgstjeneste

Nogle oplever, at deres netværk er langt væk eller svundet bort. Måske bor børn og familie langt borte. En snak over kaffen eller gåtur med en besøgsven kan være et højdepunkt, der giver lys og aktivitet i hverdagene.

Ønsker du at blive besøgsven, kan du kontakte frivilligkoordinator Bjarke Løvind på tlf.: 53 746 701 eller mail: bjnl@km.dk

Du kan læse mere om besøgstjenesten og kirkens omsorgsarbejde her.

Aktiviteter for børn og unge

Frivillige indgår ofte i kirkens gudstjenester for børn. Det kan være en familiegudstjeneste og spaghettigudstjeneste, eller hjælpe på anden måde ved aktiviteter for børn og unge lige fra planlægning eller praktisk hjælp.

Læs mere her.

Aktiviteter for voksne

Kirken har mange aktiviteter, hvoraf flere er helt eller delvist drevet af frivillige. 

  • Filmcafé afvikles af frivillige, der står for planlægning, valg af film og oplæg, samt spisning.    
  • Guided læsning
  • Højskoledage planlægges af et udvalg af frivillige i samarbejde med Kirke- og kulturmedarbejder Jette Haugaard Nielsen. Der skal laves mad og meget andet i forbindelse med en højskoledag, som de frivillige står for. 
  • Julekalender 
  • Juleaften
  • Litteraturkreds fungerer på frivillig basis og mødes én gang om måneden. Gruppen planlægger selv, hvilke bøger der læses og står selv for lån af bøger. 
  • Lørdagscafé er en eftermiddag én gang om måneden med foredrag, debat og hygge. Lørdagscafé beror helt på frivillige i forhold til planlægning og afvikling af de enkelte arrangementer.
  • Temaaftener.
  • Åbent Hus planlægges af Kirke- og kulturmedarbejder Jette Haugaard Nielsen, men der er også mange frivillige, som giver en hånd med f.eks. med oprydning, mad eller som ansvarlig for dages arrangement.  

Læs mere her.  

Kirken frivilligpolitik

Skt. Johannes Kirke har udarbejdet en politik for frivilligområdet. Politikken tænkt som hjælp til at sikre et godt samarbejde i kirken og mellem kirken og de mange, der gør en stor frivilligindsats.

Skt. Johannes Kirkes Frivilligpolitik.

Er du interesseret i at være frivillig, så kontakt kirkens frivilligekoordinator Bjarke Løvind på tlf.: 5347 6701 eller mail: frivillig@sktjohannes.dk

 

Frivilliglisten

Er du frivillig ved Skt. Johannes Kirke eller vil du gerne være det. Så kan du skrive dig på frivilliglisten og få nyt, når der er arrangementer eller nye opgaver for frivillige i kirken.

Opret mig på frivilliglisten.

Frivillig