Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Leje og brug af bygninger

Her finder du praktisk information vedr. udlejning og brug af kirkens bygninger.

Udlejning

Information ved leje af Johannesgården

Udlejning til reception i forbindelse med kirkelige handlinger
I forbindelse med de kirkelige handlinger i Skt. Johannes Kirke: Dåb, bryllup (kun receptionen, ikke selve festen), begravelse/bisættelse kan Johannesgården lejes til en reception af maks. 6 timers varighed.

Ved bisættelse/begravelse fra Nordre Kirkegård kan lokalerne undtagelsesvis lejes til reception, såfremt én af kirkens præster har medvirket, og/eller der er væsentlig tilknytning til sognet.  

Ønsker du at leje Johannesgården til reception, bedes du kontakte Kirkekontoret. 

Andre lejemål
Johannesgården kan udlejes eller udlånes til andre arrangementer efter ansøgning til Menighedsrådet.  Der sendes en ansøgning til Menighedsrådet, Skt. Johannes Kirkekontor, Skt. Johannes Allé 1, 8000 Aarhus C, tlf. 86 13 73 73, mail: Sanktjohannes.sognaarhus@km.dk. Ansøgeren kan normalt forvente svar i løbet af én måned. 

Bemærk, at det kan forekomme, at andre lokaler er i brug samtidig, herunder køkkenet.

Pris for leje:
1 lokale (ca. 30 personer): 1500 kr. + 800 kr. i depositum
2 lokaler (ca. 50 personer): 2000 kr. + 800 kr. i depositum
3 lokaler (knap 100 personer): 2500 kr. + 800 kr. i depositum.

Depositum og leje betales forud.

Reservation af lokaler kan tidligst foretages 3 måneder, før receptionen afholdes.

Praktisk afvikling af reception/arrangement
Varighed:
Receptionen må vare maks. 6 timer. Lejer skal selv sørge for borddækning og opstilling. Opstilling og borddækning kan foretages op til 2 timer før den kirkelige handling og oprydning og rengøring skal ske senest 8 timer efter den kirkelige handling er afsluttet.  

Oprydning:
Efter arrangementet skal:

  • køkkenet være ryddet

  • opvasken være taget, opvaskemaskinen skal være tømt for vand og rengjort 

  • skraldespande i køkken, lokaler og toiletter skal være tømte

  • lokalerne skal være opryddede, borde aftørrede og stillet på plads

  • lys skal være slukket

  • døre og vinduer skal være lukkede

  • alarmen skal være sat til 

Depositum:
Receptionens varighed skal respekteres, og lokalerne skal afleveres opryddede, overholdes dette ikke, kan depositum fortabes. Ligeledes vil udgifter til reparation og nyanskaffelse bliver fratrukket depositum.

Arrangøren har pligt til at meddele kirketjeneren, hvis inventar eller udstyr er blevet ødelagt.

Er Johannesgården ikke klargjort ved arrangementets begyndelse, kontaktes én af kirkens medarbejdere, inden arrangementets afholdelse for nærmere aftale. Eventuelle uoverensstemmelser afklares overfor Menighedsrådet.

Skt. Johannes Kirkekontor, Skt. Johannes Allé 1, 8000 Aarhus C, tlf. 86 13 73 73, mail: Sanktjohannes.sognaarhus@km.dk 

Beredskabsplaner mm.

Beredskab [PDF] Vejledning og procedure ved tilskadekomst, ildebefindende, dødsfald, ubehagelige personer i Skt. Johannes Kirke.

Evakuering [PDF]Opgaver i forbindelse med evakueringssituation i Skt. Johannes Kirke.

Instruks for sikkerhed [PDF] Instruks for sikkerhed i Skt. Johannes Kirke ved arrangementer, hvor der forventes mere end 300 gæster inkl. medvirkende.

Oprydning [PDF]  Opgaver i forbindelse med oprysning i Johannesgården.

Persondataforordningen hensigt [PDF] Beslutning af 23. april 2019 vedr. anvendelse og opbevaring af persondata ved kirkelige handlinger mm.

Røveri indbrud [PDF] Under et røveri eller ved indbrud i Skt. Johannes Kirke/Johannesgården.